S24 Uitreiking Schoemakerprijs - Beste Proefschrift 2015


E. Heineman

Vrijdag 25 november 2016

16:10 - 16:30u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S24 Uitreiking Schoemakerprijs


Dr. Schoemaker is geboren op 15 augustus 1871 te Almelo en overleden op 11 augustus 1940. Na zijn studie in Leiden is hij in 1895 bevorderd tot arts en verwierf in 1896 de doctorstitel op het proefschrift 'Techniek van de darmnaad'. Hij was 2 jaar assistent in het Elizabeth Gasthuis in Haarlem, 4 jaar assistent in het Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, waarna hij in 1902 benoemd werd tot chirurg aan het Gemeente Ziekenhuis Zuidwal in Den Haag. Daar ontplooide hij zich tot de man van naam die jij is geworden. Dr. Schoemaker heeft een zeer bijzondere naam in de wereld van de geneeskunde, mede vanwege zijn talrijke publicaties in binnen- en buitenland. Hij heeft zeer veel onderscheidingen ontvangen. In Nederland werden zijn verdiensten erkend door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van Oranje Nassau.

Dr. Schoemaker is tot tweemaal toe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde geweest. In 1983 zijn de 'Schoemakerprijzen' van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste (chirurgisch) proefschrift en voor de beste twee (chirurgische) publicaties, verschenen in het voorafgaande kalenderjaar.

De genomineerden voor 2015 zijn:

 1. Small bites versus large bites for closure of abdominal midline incisions (STITCH): a double-blind, multicentre, randomised controlled trial
  E.B. Deerenberg, Erasmus MC

  In dit multicenter gerandomiseerde Nederlandse onderzoek is aangetoond dat het hechten van de fascie na een mediane laparotomie met de ‘small bites’ techniek een vermindering geeft van het aantal littekenbreuken na 1 jaar. De ‘small bites’ techniek wordt uitgevoerd met een voortlopende hechting PDS 2-0 en om de 5mm wordt een steek gezet van 5mm breed (tissue-bite). We raden alle abdominaal chirurgen aan om bij electieve laparotomieën geen dikke PDS-loop met grove steken meer te gebruiken, maar volgens de ‘small bites’ techniek te sluiten.

 2. Complicated pancreatitis
  O.J. Bakker, UMC Utrecht

  In het proefschrift 'Complicated pancreatitis' heeft Olaf Bakker klinisch onderzoek gedaan naar milde en ernstige acute pancreatitis. De resultaten van onder andere 3 gerandomiseerde trials zijn gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften zoals The New England Journal of Medicine en JAMA. Het proefschrift heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige behandeling van acute pancreatitis wereldwijd
  .
 3. The Genetics and Molecular Alterations of Pancreatic Cancer
  R.F. de Wilde, UMC Utrecht

  De voorspelling dat pancreascarcinoom in 2030 de op één na meest dodelijke maligniteit zal zijn is zorgelijk.  In dit proefschrift zijn nieuwe genen geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van pancreascarcinoom, specifiek in neuroendocriene tumoren.  Daarmee is een nieuw mechanisme ontdekt aangezien deze genen niet eerder zijn beschreven betrokken te zijn in maligniteiten.  Deze bevindingen moeten leiden tot nieuwe aanknopingspunten voor de vroege opsporing en verdere ontwikkeling in de behandeling van pancreascarcinoom.

 4. Full Regeneration of segmental bone defects using porous titanium implants loaded with bmp-2 containing fibrin gels
  J. van der Stok, Erasmus MC

  Hoe maak ik evidence-based keuzes bij het gebruik van botsubstitutiematerialen binnen de traumachirurgie en wat is de toekomst? Dit proefschrift geeft inzicht in de eigenschappen van botsubstitutiematerialen en de evidence voor het gebruik hiervan binnen de traumachirurgie. Daarnaast beschrijft het de ontwikkeling van toekomstige botsubsitutiematerialen, welke onder andere bestaan uit 3D-geprinte poreus titanium implantaten voor grote gewichtsdragende botdefecten.

 5. Reliability, Validity, and Responsiveness of the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index for Elderly Patients with a Femoral Neck Fracture
  P. Burgers

  Wat kost heuparthroplastiek na een gedisloceerde mediale collumfractuur in Nederland? Deze belangrijke vraag wordt beantwoord in dit artikel. Op basis van de zorggebruiksgegevens van de Nederlandse HEALTH trial subpopulatie komt dit bedrag neer op € 26.399 per patiënt tot en met 2 jaar follow-up. Bijna de helft van de totale kosten gaat naar revalidatie. Kostenreductiestrategieën zouden zich efficiënt kunnen richten op deze determinant. (Osteoporos Int. 2016 Jun;27(6):1999-2008. Total medical costs of treating femoral neck fracture patients with hemi- or total hip arthroplasty: a cost analysis of a multicenter prospective study.)

 6. Surgical Oncologic Emergencies; Decision Making and Clinical Outcome
  M.R.F. Bosscher

  Wanneer een oncologische patient zich presenteert op de spoedeisende hulp vanwege symptomen veroorzaakt door de oncologische ziekte, kan dit een teken zijn van vorderende ziekte en een slechte prognose. De besluitvorming in acute situaties m.b.t. eventuele chirurgische behandeling van het spoedeisende probleem is niet eenvoudig en worden doorgaans gemaakt zonder multidisciplinair overleg. Dit proefschrift beschrijft de huidige chirurgische benadering van patienten met spoedeisende chirurgisch oncologische problematiek en de klinische uitkomsten van de ingestelde behandelingen.

 7. The stability of fixation of proximal femoral fractures: a radiostereometric analysis
  D. van Embden

  In deze prospectieve radiostereometrische analyse (RSA) studie hebben we aangetoond dat fractuurinstabiliteit binnen vier maanden postoperatief stabiliseert en dat meer rotatie-instabiliteit wordt gezien in linkszijdige dan in de rechtszijdige pertrochantere fracturen. Deze gedetailleerde informatie over de rotatie en verkorting kan worden gebruikt in de vroege herkenning van patiënten met verhoogd risico op fixatie gerelateerde complicaties.

 8. Same-admission versus interval cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PONCHO): a multicentre randomised controlled trial
  S.A.W. Bouwense

  De PONCHO trial was een multicenter gerandomiseerde studie in 23 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd binnen de Pancreatitis Werkgroep Nederland. In deze studie werden twee momenten van cholecystectomie vergeleken bij 266 patiënten met een milde biliaire pancreatitis; namelijk een cholecystectomie vóór ontslag versus een cholecystectomie 25 tot 30 dagen na ontslag. De belangrijkste conclusie van de studie was: bij patiënten met een mild verlopen biliaire pancreatitis reduceert een vroege cholecystectomie de kans op recidief galsteenklachten vergeleken met een late cholecystectomie, zonder een toename van perioperatieve risico’s.

 9. Systematic mechanism-orientated approach to chronic pancreatitis pain
  S.A.W. Bouwense

  In ons onderzoek zochten wij naar nieuwe behandelstrategieën van chronische pijn bij chronische pancreatitis, waarbij we ons voornamelijk gericht hebben op de diagnostiek en behandeling van veranderingen in de pijnverwerking door het centrale zenuwstelsel. In experimentele en klinische studies toonden we aan dat er veranderingen in centrale pijnverwerking zijn waar te nemen en deels ook zijn te kwantificeren (d.m.v. pijnmetingen, magnetische resonantie scanning en elektro-encefalografie), en dat deze effecten reversibel zijn door adjuvante pijnbehandeling (S-ketamine en pregabaline). We concludeerden dat in de behandeling van (chronische) pijn in chronische pancreatitis rekening dient te worden gehouden met veranderingen in pijnverwerking door het centrale zenuwstelsel, met name bij patiënten waar invasieve behandelingen zoals chirurgie of endoscopie niet succesvol zijn gebleken.

 10. AnteriorCutaneous Nerve Entrapment Syndrome
  T. van Assen, UMC Utrecht

  Het 'Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome' (ACNES) is lange tijd niet herkend en erkend is als oorzaak van acute of chronische buikpijn. Om deze reden is nog maar weinig bekend over dit buikwandpijnsyndroom veroorzaakt door een beknelling van de anterieure tak van de intercostaalzenuw. In dit proefschrift wordt enerzijds onderzoek gedaan naar de incidentie en prevalentie van dit syndroom, alsmede de kosten voor de samenleving, anderzijds wordt de chirurgische therapie onderzocht.

 11. Supervised Exercise Therapy for Intermittent Claudication 
  L.N.M. Gommans

  Dit proefschrift toont aan dat gesuperviseerde looptherapie veilig en effectief is, voor zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten met claudicatio intermittens. Daarnaast hebben de resultaten inzicht gegeven in het looppatroon, de spieraanpassing als het beweeggedrag in het dagelijks leven van patiënten met claudicatio intermittens. Daarmee draagt dit proefschrift bij aan de verdere implementatie van gesuperviseerde looptherapie in Nederland en optimalisatie van het trainingsprogramma.

 12. Survival benefit of physician-staffed Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) assistance for severely injured patient
  D. den Hartog

  De traumahelikopter is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld, maar wat is de toegevoegde waarde van het Mobiel Medisch Team (MMT)? Dit is de eerste Nederlandse studie die een significante overlevingswinst aantoont voor trauma patiënten die prehospitaal geholpen worden door het MMT versus traumapatiënten die alleen door het ambulancepersoneel worden geholpen. Het MMT redt 5 extra levens per 100 inzetten!

 13. Internal Fixation of Femoral Neck Fractures; treatment and effects
  S. Zielinski

  In dit proefschrift is onderzocht of de huidige behandeling van patiënten met een collum femorisfractuur uniform is en in welke mate de nationale richtlijn wordt gevolgd. Daarnaast worden de functionele uitkomsten en gezondheidszorgkosten van patiënten na interne fixatie van een collum femorisfractuur beschreven. Tot slot is beschreven hoe gerandomiseerde studies (RCTs) verricht dienen te worden in trauma onderzoek.