Enzymatische débridement van diepe brandwonden, een nieuwe behandelingsmodaliteit


K.A.A. Kwa, A. de Vries, A.F.P.M. Vloemans, D.T. Roodbergen, P.P.M. van Zuijlen, R.S. Breederveld

Vrijdag 25 november 2016

12:36 - 12:48u in CineMec 1

Categorieën: Traumatologie

Parallel sessie: V02 Vrije voordrachten: Vaatchirurgie/Trauma


Introductie

Débridement van diepe brandwonden gebeurt veelal middels (hydro)chirurgie en vindt meestal plaats na 10-14 dagen. (Hydro)chirurgie heeft als nadeel dat het aselectief weefsel verwijdert. NexoBrid® is een gel bestaande uit proteolytische enzymen uit de ananasstam en lost selectief de eschar op. Ons brandwondencentrum heeft als eerste in Nederland ervaring opgedaan met NexoBrid®.

 

Methode

Patiënten met diepe verbrandingen in functionele gebieden, waar vroeg débrideren en sparen van vitale dermis de meeste winst oplevert, zijn behandeld met NexoBrid®. Het is toegepast in de vroege fase (< 72 uur). Na de NexoBrid® behandeling is het wondbed beoordeeld. Indien er voldoende vitale dermis behouden is gebleken, is de wond conservatief uitbehandeld. Bij onvoldoende dermisbehoud is er een huidtransplantatie uitgevoerd.

 

Resultaten

In totaal zijn er bij 8 patiënten 17 brandwonden behandeld, 11 aan handen en 6 aan (onder)benen, allen bij mannen in de leeftijd van 28-69 jaar. De tijd tot wondgenezing varieerde van 16 tot 51 dagen. Alle patiënten, waar een conservatief beleid werd gevoerd zijn spontaan genezen. Twee patiënten hebben een huidtransplantatie gekregen: bij één patiënt liep de brandwond door tot in de subcutis en bij de andere patiënt was snelle wondgenezing wenselijk. Opvallend aspect is de pijn rondom en na de procedure waarbij enkele patiënten een PCA-pomp nodig hadden en één patiënt langer geïntubeerd is gebleven.

 

Conclusie

NexoBrid® behandeling is een veelbelovend alternatief voor het behandelen van diepe brandwonden, met name in functionele gebieden. Kennis van deze behandeling in verwijzende centra is belangrijk. Verder onderzoek in ons brandwondencentrum zal moeten aantonen welke patiëntengroep het meeste baat heeft van deze methode, waarbij goede pijnbestrijding een belangrijk aandachtspunt is.