S01 Beschuitje met het bestuur. Denk en praat met het bestuur mee
Voorzitter(s): E. Heineman, voorzitter NVvH

Vrijdag 25 november 2016

8:00 - 9:00u in Exposium

Parallel sessie: S01 Beschuitje met het bestuur


Terug van weggeweest op de Najaarsdag: de ontbijtsessie met het Bestuur. Een inloopsessie voor alle NVvH leden. Het Bestuur nodigt u van harte uit voor deze sessie en waardeert het zeer als vanuit iedere vakgroep minimaal één lid aanwezig zou kunnen zijn. 

Te bespreken onderwerp:
Wat bindt de leden en de vereniging? Het bestuur hoort graag uw vragen en wensen. Wat kan de vereniging persoonlijk voor ú doen en betekenen? Nu en over 5 jaar. Denk en praat met het Bestuur mee.

Het bestuur stelt het op prijs als u van tevoren laat weten welke wensen u besproken wilt hebben. Ook van degenen, die niet aanwezig kunnen zijn bij de ontbijtsessie, ontvangt het bestuur graag input. Mailt u de te bespreken onderwerpen alstublieft uiterlijk 20 november naar: secretaris.nvvh@gmail.com.

Meer info