Introductie
Vrijdag 25 november 2016

11:00 - 11:00u in CineMec 2

Categorieën: Gastro-intestinaal

Parallel sessie: S07 WEC - Wat ons bindt: Innovatie en elkaars grenzen herkennen


Innovatie en vernieuwing is niet meer weg te denken uit het het ziekenhuis en het operatiekamercomplex. Ontwikkelingen vooral buiten het ziekenhuis volgen elkaar snel op. Implementatie van vele van deze ontwikkelingen kunnen verregaande consequenties hebben voor ons medisch handelen. Derhalve dient dit proces veilig en gezamenlijk, nationaal en multidisciplinair, plaats te vinden. Zodoende kan de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijven en hebben onze (toekomstige) patiënten maximaal profijt van innovatieve mogelijkheden. 

Een belangrijk kernpunt van innovatie is: hoe herkennen we relevante en veilige vernieuwing, is het een verbetering en hoe implementeren we dit in onze huidige werkomgeving. Tijdens de voorliggende sessie zullen de verschillende experts binnen de gastrointestinale chirurgie u informeren over de relevante nieuwe ontwikkelingen binnen hun vakgebied. 

Meer info