Introductie
Vrijdag 25 november 2016

11:00 - 11:00u in CineMec 4

Categorieën: Kinderchirurgie, Gastro-intestinaal

Parallel sessie: S08 Appendicitis van klein tot groot


Elke chirurg behandelt patienten met appendicitis. De patienten variereren van kleine kinderen tot ouderen. Maar is de behandeling van deze uiteenlopende populatie wel hetzelfde? Zijn er verschillen? Of komt alles overeen? in dit symposium wordt de state-of-the-art geschetst t.a.v. de diagnostiek en behandeling van appendicitis op de kinder- en volwassen leeftijd. Aandacht zal daarbij worden gevestigd op nieuwe inzichten en (inter)nationale onderzoekslijnen op dit gebied.

Meer info