Fit-to-perform, wordt het tijd voor actie?


H.B.A.C. Stockmann

Vrijdag 25 november 2016

12:00 - 12:12u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S09 Fit to Perform: wens of werkelijkheid?


In deze inleiding wordt een beknopt beeld geschetst van de aanleiding en historie van 'fit to perform' binnen de NVvH. Tevens wordt een terugkoppeling gegeven van de inventarisatie naar de wijze waarop vakgroepen omgaan met compensatie n.a.v. (drukke) diensten.