Introductie


R.H. Geelkerken

Vrijdag 25 november 2016

12:00 - 12:05u in CineMec 5

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S12 Borging van technologie binnen het chirurgisch ambacht


Tijdens de najaarsdag NVvH worden er een tweetal symposia georganiseerd die een belangrijke bindende factor “het opleiden van chirurgen” als onderwerp hebben. Ons inspirerende chirurgische ambacht ontwikkelt zich steeds sneller, wat gisteren nog toekomstmuziek was is vandaag alweer verlaten. De motor achter deze ontwikkeling zijn de nagenoeg onbegrensde technologische mogelijkheden. De nanomotor van “onze Nobel-laureaat” Ben Feringa zal ook ons (be)handelen sterk gaan beïnvloeden. De grote uitdaging voor de chirurg van de toekomst is dat “human touch” en “technology driven interventies” beiden moeten worden beheerst voor het duurzaam kunnen uitvoeren van het ambacht. 

De eindtermen van de opleiding tot gedifferentieerd chirurg staan globaal beschreven in SCHERP. De gedifferentieerd chirurg wordt geacht  kennis, vaardigheden en gedrag eigen te hebben gemaakt zodat deze breed opgeleide specialist duurzaam in staat is de patiënt een optimale behandeling te bieden in het aandachtsgebied. Tijdens het symposium “Opleiding en toetsing vaatchirurg anno 2016”  wordt gediscussieerd over de rol van de NVvV in het bewaken van de kwaliteit van “vaatopleiding” binnen ons snel veranderende aandachtsgebied.

Sedert januari 2014 hebben technisch geneeskundigen binnen de wet BIG een bevoegdheid om, op basis van gedegen inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam en de technologie, bestaande complexe technisch medische handelingen uit te voeren en te optimaliseren en met behulp van technologie nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek en  therapie te ontwerpen en te ontwikkelen. De Federatie Medisch Specialisten draagt de visie uit dat het een strategisch belang is voor die specialismen waarbij technologische kennis een belangrijke onderwerp is/wordt, om deze nieuwe professionals toe te laten tot de opleiding van het betreffende specialisme onder nog nader te omschrijven voorwaarden. 

In het minisymposium “Borging van technologie binnen het chirurgisch ambacht” worden de achtergronden van deze ontwikkeling toegelicht, de opleidingen technisch geneeskunde en geneeskunde vergeleken en de wijze waarop de NVvH denkt invulling te kunnen geven aan de chirurg-technoloog 2025