Nieuwe Proefschriften 2015
Vrijdag 25 november 2016

14:00 - 15:00u in CineMec 7

Parallel sessie: S22 Presentatie Nieuwe Proefschriften


Presentatie Nieuwe Proefschriften

Tijdens deze sessie worden 7 van de 13 proefschriften gepresenteerd die genomineerd zijn voor de Schoemakerprijs 2015. Het betreft de volgende proefschriften:

1. Complicated pancreatitis
O.J. Bakker, UMC Utrecht
In het proefschrift 'Complicated pancreatitis' heeft Olaf Bakker klinisch onderzoek gedaan naar milde en ernstige acute pancreatitis. De resultaten van onder andere 3 gerandomiseerde trials zijn gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften zoals The New England Journal of Medicine en JAMA. Het proefschrift heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de huidige behandeling van acute pancreatitis wereldwijd. 

2. The Genetics and Molecular Alterations of Pancreatic Cancer
R.F. de Wilde, UMC Utrecht
De voorspelling dat pancreascarcinoom in 2030 de op één na meest dodelijke maligniteit zal zijn is zorgelijk.  In dit proefschrift zijn nieuwe genen geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van pancreascarcinoom, specifiek in neuroendocriene tumoren.  Daarmee is een nieuw mechanisme ontdekt aangezien deze genen niet eerder zijn beschreven betrokken te zijn in maligniteiten.  Deze bevindingen moeten leiden tot nieuwe aanknopingspunten voor de vroege opsporing en verdere ontwikkeling in de behandeling van pancreascarcinoom.

3. Surgical Oncologic Emergencies; Decision Making and Clinical Outcome
M.R.F. Bosscher
Wanneer een oncologische patient zich presenteert op de spoedeisende hulp vanwege symptomen veroorzaakt door de oncologische ziekte, kan dit een teken zijn van vorderende ziekte en een slechte prognose. De besluitvorming in acute situaties m.b.t. eventuele chirurgische behandeling van het spoedeisende probleem is niet eenvoudig en worden doorgaans gemaakt zonder multidisciplinair overleg. Dit proefschrift beschrijft de huidige chirurgische benadering van patienten met spoedeisende chirurgisch oncologische problematiek en de klinische uitkomsten van de ingestelde behandelingen.

4. Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome
T. van Assen, UMC Utrecht
Het 'Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome' (ACNES) is lange tijd niet herkend en erkend is als oorzaak van acute of chronische buikpijn. Om deze reden is nog maar weinig bekend over dit buikwandpijnsyndroom veroorzaakt door een beknelling van de anterieure tak van de intercostaalzenuw. In dit proefschrift wordt enerzijds onderzoek gedaan naar de incidentie en prevalentie van dit syndroom, alsmede de kosten voor de samenleving, anderzijds wordt de chirurgische therapie onderzocht.

5. Supervised Exercise Therapy for Intermittent Claudication 
L.N.M. Gommans
Dit proefschrift toont aan dat gesuperviseerde looptherapie veilig en effectief is, voor zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten met claudicatio intermittens. Daarnaast hebben de resultaten inzicht gegeven in het looppatroon, de spieraanpassing als het beweeggedrag in het dagelijks leven van patiënten met claudicatio intermittens. Daarmee draagt dit proefschrift bij aan de verdere implementatie van gesuperviseerde looptherapie in Nederland en optimalisatie van het trainingsprogramma.

6. Systematic mechanism-orientated approach to chronic pancreatitis pain
S.A.W. Bouwense
In ons onderzoek zochten wij naar nieuwe behandelstrategieën van chronische pijn bij chronische pancreatitis, waarbij we ons voornamelijk gericht hebben op de diagnostiek en behandeling van veranderingen in de pijnverwerking door het centrale zenuwstelsel. In experimentele en klinische studies toonden we aan dat er veranderingen in centrale pijnverwerking zijn waar te nemen en deels ook zijn te kwantificeren (d.m.v. pijnmetingen, magnetische resonantie scanning en elektro-encefalografie), en dat deze effecten reversibel zijn door adjuvante pijnbehandeling (S-ketamine en pregabaline). We concludeerden dat in de behandeling van (chronische) pijn in chronische pancreatitis rekening dient te worden gehouden met veranderingen in pijnverwerking door het centrale zenuwstelsel, met name bij patiënten waar invasieve behandelingen zoals chirurgie of endoscopie niet succesvol zijn gebleken.

7. Internal Fixation of Femoral Neck Fractures; treatment and effects
S. Zielinski
In dit proefschrift is onderzocht of de huidige behandeling van patiënten met een collum femorisfractuur uniform is en in welke mate de nationale richtlijn wordt gevolgd. Daarnaast worden de functionele uitkomsten en gezondheidszorgkosten van patiënten na interne fixatie van een collum femorisfractuur beschreven. Tot slot is beschreven hoe gerandomiseerde studies (RCTs) verricht dienen te worden in trauma onderzoek.

Meer info