S23 Ambitie, dat is wat ons bindt!


Huib Cense

Vrijdag 25 november 2016

15:30 - 16:10u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S23 Federatie Medisch Specialisten


'Ons doel is nog betere zorg voor onze patiënten en een optimale positie van de chirurg' 

Functioneren al uw collega's optimaal? Weet u van uw collega's wát ze doen en hoe goed ze dat doen? En van andere vakgroepen in uw staf? Weten zij het van u? 

Betere zorg kan alleen door intensieve samenwerking met andere professionals en door ons eigen functioneren steeds te willen verbeteren. De chirurg is bij uitstek diegene die het voortouw kan nemen bij samenwerken en bij het creëren van een cultuur waarin het steeds beter willen worden en optimaal functioneren het doel is. De beste zorg voor de patient in een optimale sfeer, dat is de ambitie en dat is wat ons bindt.