De MDO studie


F. Hoeijmakers

Voorzitter(s): Marie Chantal Struijs en Karel Hulsewé

Vrijdag 25 november 2016

12:15 - 12:30u in CineMec 7

Categorieën: Longchirurgie

Parallel sessie: S13 Wat ons bindt: multicentrische en multidisciplinaire aspecten van de longchirurgie


Is het ene MDO de andere? Een voorstel voor een inventarisatie van besluitvorming in MDO's. Verschillen besluiten tussen de verschillende MDO's? En zo ja, heeft dit dan te maken met samenstelling van het MDO, patient gerelateerde factoren of kenmerken van het ziekenhuis?

Meer info