Neoadjuvante behandeling en longchirurgie


J. Kooij

Voorzitter(s): Marie Chantal Struijs en Karel Hulsewé

Vrijdag 25 november 2016

12:30 - 12:45u in CineMec 7

Categorieën: Longchirurgie

Parallel sessie: S13 Wat ons bindt: multicentrische en multidisciplinaire aspecten van de longchirurgie


Stadium IIIA longkanker patienten vormen bij uitstek een categorie patienten waar multidisciplinaire behandeling essentieel is. Echter, over de rol van chirurgie en neoadjuvante behandeling wordt nog dagelijks gediscussieerd. Er wordt een overzicht geschetst van hoe we het doen en waar we nog winst kunnen behalen.

Meer info