Werkwijze ABC, professioneel en vertrouwelijk


C.R.H. Bosman

Vrijdag 25 november 2016

11:00 - 11:15u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S04 ABC, wat kunnen we daar mee!


Aan de hand van een vraag / vraagstelling wordt getoond via welke weg deze vraag / vraagstelling bij de ABCommmissie terecht komt . Na acceptatie van de opdracht vindt i.o.m. het bestuur van de NVvH in de persoon van de vice-voorzitter een selectie van één of meer adviseurs plaats. Indien deze geaccepteerd worden door de opdrachtgevers, kunnen deze adviseurs aan het werk.

Na de formele bevestiging van de opdracht zal dat bestaan uit een informatiefase, waarna het opstellen van een plan van aanpak (PvA). Bij formele acceptatie van het PvA volgt het onderzoek/begeleiding. Elke verslaglegging van een, vertrouwelijk, interview/gesprek wordt ter uitsluiting van feitelijke onjuistheden voorgelegd aan de geïnterviewde.

De onderzoeksfase wordt af gesloten met een (tussen)rapport. Mogelijk gevolgd door een verdere verdiepingsfase. Het uiteindelijke eindrapport bevat vaak een advies hoe verder te gaan.

In een eventueel daarop volgend begeleidingstraject worden rapportages ' op maat ' tussen partijen afgesproken. De rode draad in alle trajecten is het feit dat de ABC er voor alle maatschaps of vakgroepsleden is. Vertrouwelijkheid van het onderzoek is een stringente voorwaarde en uitgangspositie van de NVvH en de ABCommissie.

Meer info