Incidenten, het Ziekenhuis en de IGZ vraagt om expertise


H.L.F. Brom

Vrijdag 25 november 2016

11:15 - 11:30u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S04 ABC, wat kunnen we daar mee!


Behalve advies en begeleiding wordt de ABCommissie de laatste paar jaar steeds vaker gevraagd voor chirurgische expertise bij casuistiek en / of kwaliteits issues. De verzoeken kunnen komen van de IGZ, klachtencommissies, lokale commissies die een analyse van een incident doet, enz. Bij veel zaken krijgt de ABCommissie hulp van collega's vanuit de subverenigingen met een specifieke expertise t.a.v. de betreffende casus. De NVvH-ABC is van mening dat wanneer er vragen en / of klachten zijn over chirurgisch handelen, bij de beantwoording daarvan in ieder geval chirurgen betrokken moeten worden.

Zaken die regelmatig onderwerp van vragen zijn b.v. a) chirurgisch handelen buiten het aandachtsgebied, b) het verrichten van een chirurgische behandeling zonder goede indicatie en c) vaak toelichting op een nooit volledig te vermijden (ernstige) complicatie bij chirurgisch handelen.
Aandacht voor "does and doe not's" in handelen en afhandelen is belangrijk. Aan de hand van een zorgvuldige analyse, als regel met een dossier onderzoek, incluis "hoor en wederhoor", wordt een rapportage voor de opdrachtgever opgesteld. Deze wordt gedeeld met de (vice)voorzitter van de NVvH.

Aan de hand van casuistiek zullen een aantal van deze problemen (geanonimiseerd) toegelicht worden

Meer info