Introductie
Vrijdag 25 november 2016

11:00 - 11:00u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S04 ABC, wat kunnen we daar mee!


De AB(Advies en Begeleiding)Commissie van de NVvH zorgt voor advies en begeleiding bij (dreigende) problemen in de kwaliteit van de geleverde zorg, de onderlinge samenwerking of de samenwerking binnen de ziekenhuisorganisatie. De ABC wordt geconsulteerd door maatschappen, vakgroepen, MSB's, stafbesturen en RvB, altijd in samenspraak en overeenstemming met de betreffende chirurgen.

Daarnaast zorgt de ABC, in nauwe samenwerking met de subverenigingen, voor deskundige informatie bij klacht- en calamiteitenprocedures waarbij een chirurg is betrokken. Als de daarbij optredende partijen, zoals b.v. klachtencommissies, Ziekenhuizen en de IGZ menen te weinig specifieke vaktechnische kennis te bezitten dan verzorgt de ABC een deskundige beoordeling en rapportage verzoeken.

Meer info