De functioneringsvraag, hoe houden we het in de hand?


O.J. Repelaer van Driel

Vrijdag 25 november 2016

11:45 - 12:00u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S04 ABC, wat kunnen we daar mee!


De ABCommissie wordt vaak gevraagd voor advies en begeleiding bij problemen in de samenwerking tussen collegae of samenwerking met anderen in het ziekenhuis. Bij onderzoek is er soms sprake van problemen met functioneren. Disfunctioneren, een veel ernstiger vorm, wordt wel omschreven als "een (veelal) structurele situatie van tekortschietende beroepscompetenties of onverantwoorde zorgverlening, waarin patiënten worden geschaad of het risico lopen te worden geschaad en waarbij de betreffende beroepsbeoefenaar niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen (IGZ)."

Dergelijk disfunctioneren is zeldzaam. Vaker gaat het om een breder begrip zoals b.v. onaangepast, dwingend, rigide gedrag waardoor problemen samenwerking en heel vaak verminderd plezier in het werk ontstaat. Op dit moment is er, ook binnen de NVvH, veel aandacht voor dit probleem dat ook nogal eens wordt geassocieerd met "burn out" en issues in de kwaliteit van de zorg. De focus is gericht preventie. In de presentatie wordt hierop, o.a. aan de hand van casuistiek, op ingegaan.

Meer info