Introductie
Vrijdag 25 november 2016

12:00 - 12:00u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S09 Fit to Perform: wens of werkelijkheid?


Fit to perform staat hoog op de agenda van de NVvH en is een van de speerpunten van het strategisch plan 2016-2020. In dit symposium worden de resultaten besproken van de inventarisatie onder de leden naar de wijze waarop men omgaat met evt. compensatie na een dienst. Ook wordt de studie naar alertheid van chirurgen gepresenteerd. Vervolgens komen leden aan het woord en zal er een discussie worden gevoerd. Daarbij komen vragen aan de orde als: is hier sprake van een probleem en zo ja, wat kunnen we er aan doen? 

Meer info