'Is meten weten? Het definiëren van 'fit to perform''


K.E.A. van der Bogt

Vrijdag 25 november 2016

12:12 - 12:24u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S09 Fit to Perform: wens of werkelijkheid?


De discussie rondom de fitness to perform van chirurgen leeft wereldwijd. De meningen en 'evidence' variëren van 'vermoeidheid heeft geen invloed op patiëntveiligheid' tot '24-uurs diensten zorgen regelmatig voor onveilige situaties'. Metingen van uitkomsten van zorg zijn beschikbaar, maar zonder meetmethode van fitness to perform is het onmogelijk een relatie tussen complicaties en vermoeidheid te benoemen.

Sinds vier jaar houdt de Fit to Perform (FTOP) studiegroep zich bezig met de ontwikkeling, validatie, en implementatie van een snelle praktische meetmethode van fitness to perform. In zes ziekenhuizen voeren chirurgen, internisten, gynaecologen, kinderartsen, en anesthesisten de test reeds uit. In de presentatie zal ingegaan worden op de huidige evidence, de meetmethode, en de huidige stand van zaken in de FTOP studie.