HIPEC en PIPEC: waar gaan we heen?


P.J. Tanis

Voorzitter(s): E.J.TH. Belt, chirurg, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordwijk, E.C.J. Consten, chirurg, Meander MC, Amersfoort & D.L. van der Peet, chirurg, VUmc, Amsterdam

Vrijdag 25 november 2016

11:00 - 11:15u in CineMec 2

Categorieën: Gastro-intestinaal

Parallel sessie: S07 WEC - Wat ons bindt: Innovatie en elkaars grenzen herkennen


Is de closed abdomen CO2 recirculation de nieuwste minimaal invasieve vorm van de maximaal invasieve HIPEC? Is volledige cytoreductie met PIPEC waar we heen gaan?  Dr. Pieter Tanis, toonaangevend colorectaal chirurg en werkzaam in het Academische Medisch Centrum te Amsterdam, geeft een effectief inzicht in de nieuwste relevante ontwikkelingen van de behandeling van het gemetastaseerd colorectaal carcinoom.