Buikwandchirurgie met de robot: waar ligt de grens?


S. van der Velde

Voorzitter(s): E.J.TH. Belt, chirurg, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordwijk, E.C.J. Consten, chirurg, Meander MC, Amersfoort & D.L. van der Peet, chirurg, VUmc, Amsterdam

Vrijdag 25 november 2016

11:30 - 11:45u in CineMec 2

Categorieën: Gastro-intestinaal

Parallel sessie: S07 WEC - Wat ons bindt: Innovatie en elkaars grenzen herkennen


Dr. Susanne van der Velde, jonge oncologisch chirurge werkzaam in het VU Medisch Centrum te Amsterdam, zal de grens van de Robottechnologie opzoeken. Moet ook alles wat kan? Wat is de toegevoegde waarde, met name van de robot in de buikwandchirurgie en waarom is dit de volgende stap om te gaan? Wegen de kosten tegen de baten op? Of gaan we dan een stap te ver?