Trauma-opvang bij kinderen: niet eng, (soms) wel anders


R. Bakx

Vrijdag 25 november 2016

12:00 - 12:15u in CineMec 4

Categorieën: Kinderchirurgie, Traumatologie

Parallel sessie: S11 Het gewonde kind, de traumachirurg en de kinderchirurg; samen sterk. Hoe is de zorg voor gewonde kinderen in Nederland geregeld?


Een voordracht die juist de verschillen tussen kinderen en volwassenen benadrukt in de traumaopvang. Veel artsen zullen redeneren en handelen bij de opvang van een kind vanuit de volwassenvisie, Roel Bakx gaat de kinderkant van de zaak belichten.

Roel Bakx werkt als kinderchirurg in het Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam. De kindertraumatologie wordt in Amsterdam niet gedaan exclusief door de kinderchirurgen, maar juist in goede samenwerking tussen kinderchirurgie, traumatologie en kinderorthopedie. Daarnaast zijn ze benoemd tot expertisecentrum kindertraumatologie door de NFU/NVvH. Naast zijn klinische werkzaamheden, besteedt hij een deel van zijn tijd aan wetenschappelijk onderzoek (appendicitis, kindermishandeling in relatie tot trauma en congenitale kinderchirurgie (M. Hirschsprung) en is hij namens de NVKC lid van de richtlijnencommissie van de NVVH. Daarnaast is hij APLS instructeur en tevens bestuurslid van de Stichting Spoedeisende hulp bij Kinderen (SHK).

Meer info