Appendicitis bij de allerkleinste


R. Bakx

Vrijdag 25 november 2016

11:00 - 11:15u in CineMec 4

Categorieën: Gastro-intestinaal, Kinderchirurgie

Parallel sessie: S08 Appendicitis van klein tot groot


Appendicitis bij kinderen kan verradelijk zijn. Met symptomen die varieren van een milde buikpijn met diarree tot een kind met tekenen van sepsis. Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe kunnen we appendicitis bij de allerkleinste snel diagnosticeren en hoe moeten we dit behandelen?    Roel Bakx is werkzaam als kinderchirurg in het kinderchirurgisch centrum Amsterdam. Naast zijn klinische werkzaamheden, besteedt hij een deel van zijn tijd aan wetenschappelijk onderzoek (appendicitis, kindermishandeling in relatie tot trauma en congenitale kinderchirurgie (M. Hirschpsprung) en is hij namens de NVKC lid van de richtlijnencommissie van de NVVH. Daarnaast is hij APLS instructeur en tevens bestuurslid van de Stichting Spoedeisende hulp bij Kinderen (SHK).

Meer info