S02 Opening Najaarsdag


E.C.T.H. Tan

Voorzitter(s): E.C.T.H. Tan, voorzitter congrescommissie NVvH

Vrijdag 25 november 2016

9:25 - 9:30u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: S02 Opening Najaarsdag 2016


De chirurg is een belangrijke speler in een groter geheel: zorgketen, medische staf, opleiding, vakgroep/maatschap, vereniging en maatschappij. Ons doel is nog betere zorg voor onze patiënten en een optimale positie van de chirurg. Dit vraagt om bundeling van krachten. Verbinden is op deze Najaarsdag daarom hét centrale thema met gecombineerde vakhoudelijke sessies en aandacht voor het borgen van onze eenheid in verscheidenheid.

Meer info