A04 ALV NVvH incl. uitreiking Gildepenning Jonge Klaren 2016
Voorzitter(s): E. Heineman, voorzitter NVvH

Vrijdag 25 november 2016

16:30 - 18:00u in ExpoTheater

Categorieën: Algemeen/Overig

Parallel sessie: A04 ALV NVvH


Agenda Huishoudelijke Vergadering

 1. Opening
 2. In Memoriam
 3. Mededelingen voorzitter
 4. Besluitvormend
  1. Begroting NVvH 2017 (bijlage 1)
 5. Opiniërend               
  1. SCHERP 2.0 (bijlage 2) 
 6. Verslag ledenvergadering d.d. 20 mei 2016 (bijlage 3)
 7. Mutaties in besturen/commissies  (bijlage 4)
 8. Aftreden/benoeming leden (bijlage 5)  
 9. Rondvraag
 10. Uitreiking NVvH Gildepenningen Jonge Klaren 2016
 11. Sluiting

Klik hier voor de bijlagen. 


De Gildepenning: een oude traditie in ere hersteld

Op deze Najaarsdag wordt een oude traditie in ere hersteld: de Gildepenning. Zoals de vroegere Chirurgijnen na het voltooien van hun opleiding tot Chirurgijn een penning kregen als lid van het Gilde, zo zullen de nieuwe Jonge Klaren aan het einde van de ALV voor het eerst hun penning ontvangen. Alle Jonge Klaren van 2016 tot aan de Najaarsdag zullen deze ontvangen (mits zij lid zijn van de NVvH) tijdens de ALV.
Meer informatie en uitleg volgt op de ALV en in het Lustrumnummer van het NTvH.

Meer info