Veelbelovende eerste resultaten van de OPACIN-trial: neo-adjuvante versus adjuvante immunotherapie bij het stadium III-melanoom.


M.F. Madu, C.U. Blank, M.W.J.M. Wouters, J.A. van der Hage, J.B.A.G. Haanen, T.N.M. Schumacher, A.C.J. van Akkooi

Vrijdag 25 november 2016

12:24 - 12:36u in Grote Zaal

Categorieën: Melanoom

Parallel sessie: V01 Vrije voordrachten: Algemeen/Oncologie


Introductie

Melanoompatiënten met palpabele kliermetastasen hebben een grote kans op een recidief en/of afstandsmetastasen (50-80%), ook na radicale chirurgie. Er is behoefte aan effectieve aanvullende therapie om de kans op ziekterecidief te verkleinen. Het doel van deze lopende studie is neo-adjuvante combinatie-immunotherapie met ipilimumab en nivolumab te vergelijken met adjuvante therapie.

 

Methode

In de OPACIN fase 1b-studie zullen 20 melanoompatiënten met palpabele kliermetastasen worden geïncludeerd en gerandomiseerd tussen twee behandelingsschema’s. Patiënten worden behandeld met een combinatie van ipilimumab en nivolumab gedurende vier kuren. De adjuvante arm zal gedurende 12 weken na klierdissectie worden behandeld. De neo-adjuvante arm zal 2 kuren ontvangen gedurende de 6 weken voor chirurgie en 2 kuren in de 6 weken na chirurgie. Het primaire eindpunt is de verandering van de neo-antigeenspecifieke T-celrespons gedurende de behandeling. Secundaire eindpunten zijn de ziektevrije overleving en bijwerkingen van de behandeling. Biopten en bloed zullen worden afgenomen voor translationeel onderzoek.

 

Resultaten

Tot op heden zijn 18/20 patiënten geïncludeerd. Een patiënt is op dit moment onder behandeling in de neo-adjuvante groep, 9 zijn neo-adjuvant behandeld en geopereerd. Van deze patiënten hadden 3 een complete pathologische respons, 3 een bijna complete respons, 2 een partiële respons en 1 stabiele ziekte (overall response rate van 89%). Een patiënt uit deze groep heeft een recidief gekregen. In de adjuvante groep zijn acht patiënten zijn geopereerd en behandeld. In deze groep zijn 3 recidieven opgetreden. Vanwege graad 3 toxiciteit heeft slechts 1/18 patiënten vier kuren kunnen voltooien. Twee neo-adjuvante kuren bleek echter wel een haalbare strategie.

 

Conclusie

De eerste resultaten van de OPACIN-studie laten zien dat een schema met twee kuren neo-adjuvant ipilimumab en nivolumab een haalbare strategie is om melanoompatiënten met palpabele kliermetastasen te behandelen voorafgaand aan chirurgie. Er is een hoge pathologische responskans, bij een hoge  toxiciteit.