De REDUCTOR trial: cytoreductieve neo-adjuvante anti-BRAF + MEK combinatietherapie om R0-resecties te bereiken bij patiënten met een lokaal uitgebreid stadium III melanoom


M.F. Madu, J.B.A.G. Haanen, C.U. Blank, J.V. van Thienen, H.A. Mallo, A.S.V. Adriaansz, S. ter Meulen, L. Pronk, B. van der Hiel, B. van de Wiel, D.S. Peeper, A.C.J. van Akkooi

Vrijdag 25 november 2016

12:36 - 12:48u in Grote Zaal

Categorieën: Melanoom

Parallel sessie: V01 Vrije voordrachten: Algemeen/Oncologie


Introductie

Patiënten met een lokaal uitgebreid (irresectabel of hoge kans op irradicaliteit) stadium III-melanoom worden vergelijkbaar behandeld als patiënten met stadium IV. Het doel van deze lopende studie is patiënten met een lokaal uitgebreid BRAF-gemuteerd stadium III-melanoom neo-adjuvant te behandelen met anti-BRAF + MEK om zodoende toch radicale resecties te bereiken.

 

Methode

In de REDUCTOR  fase II-studie ontvangen 25 patiënten met een BRAF-gemuteerd, lokaal uitgebreid stadium-IIIC melanoom neo-adjuvante cytoreductieve combinatietherapie met anti-BRAF (dabrafenib) + MEK (trametinib) gedurende 8 weken. Responsevaluatie met PET-CT vindt plaats na 2 en 8 weken. Biopten en het resectiepreparaat worden na 0, 2 en 8 weken bewaard voor translationeel onderzoek. Het primaire eindpunt is het percentage R0-resecties. Secundaire eindpunten zijn de ziektevrije overleving, tijd tot de volgende behandeling en totale overleving. Translationeel onderzoek richt zich primair op de veranderingen in mutaties en genexpressieprofielen in de tumor tijdens en na behandeling.

 

Resultaten

Er zijn 13 patiënten geïncludeerd. Twee patiënten bleken progressief (na 2 en 8 weken) en verlieten de studie. Elf patiënten konden na acht weken voorbehandeling worden geopereerd. Van deze 11 bleek 1 peroperatief irresectabel, vonden 10 succesvolle resecties plaats en werd in 9 gevallen een R0-resectie bereikt (82%). Van deze 9 patiënten (met een mediane follow-up van 3-22 maanden) hebben 6 patiënten een recidief gehad en zijn 3 ziektevrij. Van deze 6 patiënten kregen 2 een afstandsrecidief, waarvoor een patiënt opnieuw met anti-BRAF + MEK behandeld werd en de andere patiënt met immunotherapie. Vier recidieven konden chirurgisch worden behandeld.

 

Conclusie

Vroege resultaten van neo-adjuvante doelgerichte therapie om R0-resecties te bereiken bij lokaal uitgebreide BRAF V600 gemuteerd stadium IIIC melanomen lijken veelbelovend. De studie zal doorlopen tot 25 patiënten zijn geïncludeerd.