Transanale endoscopische microchirurgie versus endoscopische mucosale resectie voor grote rectumadenomen (TREND-studie).


R.M. Barendse, G.D. Musters, E.J.R. de Graaf, F.J.C. van den Broek, E.C.J. Consten, P.G. Doornebosch, J.C.H. Hardwick, I.H.J.T. de Hingh, Chr. Hoff, J.M. Jansen, A.W,M. van Milligen de Wit, G.P. van der Schelling, E.J. Schoon, M.P. Schwartz, B.L.A.M. Weusten, M.G. Dijkgraaf, P. Fockens, W.A. Bemelman, E. Dekker

Vrijdag 25 november 2016

12:12 - 12:24u in CineMec 2

Categorieën: Colorectaal (benigne), Gastro-intestinaal

Parallel sessie: V03 Vrije voordrachten: Gastro-Intestinaal


Introductie

Niet-gerandomiseerde studies suggereren dat endoscopische mucosale resectie (EMR) even effectief is als transanale endoscopische microchirurgie (TEM) voor de resectie van grote rectumadenomen. EMR is mogelijk meer kosteneffectief en veiliger. Deze studie vergelijkt de kosteneffectiviteit en kostenutiliteit van TEM en EMR.

 

Methode

Voor deze multicenter gerandomiseerde studie werden patiënten met grote (≥3cm) rectumadenomen gerandomiseerd (1:1) voor EMR of TEM. Endoscopische resectie van adenoomresten na 3 maanden was toegestaan. Onverwachte maligniteiten werden post-randomisatie geëxcludeerd. De primaire uitkomst was het recidiefpercentage binnen 24 maanden (doel: demonstreren van non-inferioriteit van EMR, bovengrens 10%) en het aantal recidiefvrije dagen in leven buiten het ziekenhuis. Secundaire uitkomsten waren complicaties, kwaliteit van leven, anorectale functie en kosten.

 

Resultaten

Van 204 behandelde patiënten (103 EMR, 101 TEM) werden 27 (13%) geëxcludeerd wegens onverwachte maligniteit. Recidiefpercentages bedroegen 15% (EMR) vs. 11% (TEM). Echter, EMR was statistisch niet non-inferieur. Recidiefvrije dagen buiten het ziekenhuis waren vergelijkbaar (EMR 609 ± 209, TEM 652 ± 188, p=0.16). Complicaties (meestal nabloeding) traden op bij 18% (EMR) vs. 26% (TEM) (p=0.23); majeure complicaties bij 1% (EMR) vs. 8% (TEM) (p=0.064). Quality adjusted life years waren gelijk in beide groepen. Manometrieën waren vergelijkbaar en continentie verbeterde na adenoomresectie, ongeacht de behandeling. EMR was €3000 goedkoper en derhalve meer kosteneffectief.

 

Conclusie

Als gevolg van hoge recidiefpercentages na beide strategieën, kon non-inferioriteit van EMR niet worden aangetoond. Overwegende het aantal majeure complicaties na TEM en de slechtere kosteneffectiviteit, kan een van beide behandelingen nog niet worden aanbevolen.