Beeldvorming voor kwaliteitscontrole: vergelijking van systematische videoregistratie met het operatieverslag bij colorectale chirurgie voor maligniteiten: een vooronderzoek


F.W. van de Graaf, M.M. Lange, A.G. Menon, P.R.A. O'Mahoney, J.W. Milsom, J.F. Lange

Vrijdag 25 november 2016

12:36 - 12:48u in CineMec 2

Categorieën: Colorectaal (maligne), Gastro-intestinaal

Parallel sessie: V03 Vrije voordrachten: Gastro-Intestinaal


Introductie

Oncologische en functionele uitkomsten na chirurgie voor colorectale maligniteiten variëren behoorlijk tussen verschillende ziekenhuizen en chirurgen. Heden is de enige bron voor technische informatie over de chirurgische procedure het operatieverslag, welke subjectief is gebleken en vaak kritieke informatie mist. Het doel van deze studie is te onderzoeken of het haalbaar is om objectieve informatie met betrekking tot de chirurgische procedure te vergaren door gebruik te maken van peroperatieve videoregistratie, alsmede chirurgische kwaliteit te verbeteren, aangezien een systematische aanpak mogelijk tot een positief effect op prestatie kan leiden.

 

Methode

Van juli 2015 tot en met november 2015 werden patiënten van 18 jaar of ouder die een electieve ingreep in het kader van een colorectale maligniteit ondergingen prospectief geïncludeerd in één instelling. Peroperatief werden video-opnames van vooraf bepaalde sleutelmomenten vervaardigd en vervolgens op volledigheid beoordeeld. De geïncludeerde patiënten werden vergeleken met een historisch cohort. Video werd vergeleken met het operatieverslag door gebruik te maken van het aantal adequate stappen en een scoresysteem.

 

Resultaten

15 patiënten werden geïncludeerd en vergeleken met 32 patiënten uit het historisch cohort. Significante verschillen werden gevonden in de beschikbaarheid van informatie wanneer het operatieverslag werd vergeleken met respectievelijk video en een combinatie van video en het operatieverslag (N adequate stappen p = 0,024; p = <0,001. Score van adequaatheid: p = 0,039; p = <0,001).

 

Conclusie

Systematische videoregistratie is haalbaar en wekt de indruk de beschikbaarheid van essentiële informatie bij chirurgie voor colorectale maligniteiten te verbeteren. In deze hoedanigheid zou een combinatie van video met het traditionele operatieverslag het beste resultaat geven. Op dit moment wordt een multicentrische, internationale studie georganiseerd om de effecten van videoregistratie op de chirurgische uitkomsten verder te evalueren.