Endoscopische of chirurgische step-up benadering voor geïnfecteerde necrotizerende pancreatitis, de multicentrische gerandomiseerde TENSION studie


S. van Brunschot namens de Pancreatitis Werkgroep Nederland

Vrijdag 25 november 2016

12:48 - 13:00u in CineMec 2

Categorieën: Gastro-intestinaal, HPB

Parallel sessie: V03 Vrije voordrachten: Gastro-Intestinaal


Introductie

Geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis is een ernstige aandoening met een hoge kans op complicaties en sterfte, welke bijna altijd interventie vereist. De laatste jaren heeft de chirurgische step-up benadering de primaire open necrosectomie vervangen. Een veelbelovend alternatief is de endoscopische step-up benadering. Wij vergeleken een endoscopische met een chirurgische step-up benadering bij patiënten met geïnfecteerde necrose.

 

Methode

Patiënten met geïnfecteerde necrose werden gerandomiseerd voor de endoscopische of chirurgische step-up benadering. De endoscopische step-up benadering bestond uit endoscopische transluminal drainage, indien nodig gevolgd door endoscopische necrosectomie. De chirurgische step-up benadering uit percutane drainage, indien nodig, gevolgd door video-geassisteerde retroperitoneale débridement (VARD). Het primaire eindpunt bestond uit ernstige complicaties (bloeding, perforatie en enterocutane fistels waarvoor een interventie vereist was, nieuw orgaan falen en littekenbreuken) en sterfte binnen 6 maanden na randomisatie. Secundaire eindpunten waren onder andere pancreasfistels, totale opnameduur en kosten.

 

Resultaten

Er werden totaal 98 patiënten geïncludeerd in 19 Nederlandse ziekenhuizen. Het primair eindpunt trad op bij 22 van de 51 patiënten (43%) in de endoscopische groep en bij 21 van de 47 patiënten (45%) in de chirurgische groep (risk ratio 0.97; 95% CI 0.62 tot 1.51, P=0.88). Er waren geen significante verschillen in de individuele componenten van het primaire eindpunt, waaronder sterfte; 18% versus 13%; P=0.50. De incidentie pancreasfistels was lager (5% versus 32%; P=0.001), de totale opnameduur korter (gemiddeld 53 dagen (SD 47) versus 69 dagen (SD 38); P=0.01) en de totale kosten 19% lager (€13.655, BCa 95% CI -€35,782 tot €10,836) in de endoscopische groep.

 

Conclusie

De TENSION trial laat geen superioriteit zien van de endoscopische step-up benadering in vergelijking met de chirurgische step-up benadering in het verminderen van ernstige complicaties en sterfte in patiënten met een geïnfecteerde necrotiserende pancreatitis. Echter, het aantal pancreasfistels, de totale opnameduur en de kosten waren significant lager in de endoscopische groep.