Het effect van een niet-reanimeren beleid op de vroege mortaliteit na een heupfractuur.


A.E. Simons, J. Karres, L. Nijland, J.M. Ultee, G.M. Kerkhoffs, B.C. Vrouenraets

Vrijdag 25 november 2016

12:24 - 12:36u in CineMec 1

Categorieën: Traumatologie

Parallel sessie: V02 Vrije voordrachten: Vaatchirurgie/Trauma


Introductie

Een niet-reanimeren (NR) beleid is geassocieerd met hogere mortaliteit bij chirurgische patiënten. Het effect van het NR-beleid op de mortaliteit na een heupfractuur is echter niet onderzocht. Het doel van onze studie was om te bepalen of het NR-beleid invloed heeft op de vroege mortaliteit bij patiënten met een heupfractuur.

 

Methode

Alle patiënten die tussen 2004 en 2015 in ons ziekenhuis geopereerd werden aan een heupfractuur zijn meegenomen in deze retrospectieve studie. Patiëntkarakteristieken zoals leeftijd, geslacht, comorbiditeit en fractuurtype werden verzameld, evenals het reanimatiebeleid bij opname. Vroege mortaliteit werd gedefinieerd als overlijden binnen 30 dagen en/of tijdens de ziekenhuisopname. Multivariabele logistische regressieanalyse werd uitgevoerd om onafhankelijke risicofactoren voor vroege mortaliteit vast te stellen.

 

Resultaten

Van de 1803 geanalyseerde patiënten hadden 823 (45.6%) patiënten een NR-beleid. NR-patiënten waren ouder, vaker vrouw, hadden een lager preoperatief hemoglobinegehalte en meer comorbiditeit in vergelijking met patiënten met een volledig beleid. Het ongecorrigeerde effect van NR-beleid op mortaliteit was hoog (OR 2.39; p<0.001). Multivariabele analyse toonde aan dat hogere leeftijd, mannelijk geslacht, hogere ASA score, laag Hb, woonachtig zijn in een tehuis, hogere Charlson Comorbidity Index en vertraging tot operatie significante voorspellers waren voor een verhoogde kans op vroeg overlijden na een heupfractuur. Er was geen onafhankelijk effect van het NR-beleid op mortaliteit na correctie voor deze variabelen (p=0.735).

 

Conclusie

Patiënten met een NR-beleid hebben een grotere kans op vroeg overlijden ten gevolge van hun slechtere algemene conditie. Het reanimatiebeleid zelf is geen onafhankelijke voorspeller voor vroege mortaliteit na een heupfractuur.