Mortaliteit na amputatie van de onderste extremiteit in ouderen patienten met kritieke ischemie


S. Klaphake, K. de Leur, P.G.H. Mulder, G.H. Ho, H.G.W. de Groot, E.J. Veen, H.J.M. Verhagen, L. van der Laan

Vrijdag 25 november 2016

12:48 - 13:00u in CineMec 1

Categorieën: Vaatchirurgie

Parallel sessie: V02 Vrije voordrachten: Vaatchirurgie/Trauma


Introductie

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen patienten met kritieke ischemie toe. De mortaliteit na een amputatie boven de enkel is hoog, waarbij een hogere leeftijd een risicofactor is voor overlijden. Met dit onderzoek brengen bij de mortaliteit bij ouderen >70 jaar na een amputatie boven de enkel bij kritieke ischemie in kaart, met de daarbij geassocieerde risicofactoren.

 

Methode

Patienten >70 jaar die een amputatie boven de enkel ondergingen vanwege kritieke ischemie tussen 2006 en 2013 werden in retrospect geincludeerd. Amputaties werden onderscheiden in primaire amputatie en secundaire amputatie binnen of na 3 maanden na initiële therapie (revascularisatie of conservatieve therapie). Primaire uitkomst was de mortaliteit na amputatie. Sedundaire uitkomstmaten waren factoren geassocieerd met overlijden, zoals leeftijd, comorbiditeit en het tijdstip van amputatie.

 

Resultaten

Gedurende de studieperiode hebben 168 patiënten een amputatie boven de enkel ondergaan. De mortaliteit was 44%, 66% en 85% na respectievelijk 1-, 3- en 5 jaar. Er was geen significant verschil in mortaliteit na een primaire of secundaire amputatie binnen en na 3 maanden na initiele therapie (p = 0.67) (Tabel 1). Een trend wordt gezien in hogere mortaliteit bij secundaire amputatie binnen 3 maanden, met name in patienten ouder dan 80 jaar. De 1 jaars overleving is 59%, bijna twee keer zo hoog als in de primaire of secundaire amputatie groep na 3 maanden. De mortaliteit stijgt met 4% bij een stijgende leeftijd per jaar (p = 0.005). Andere variabele, zoals comorbiditeit en Rutherford classificatie hadden geen significant effect op de mortaliteit.

 

Conclusie

In deze studie laten we zien dat de mortaliteit na amputatie in de groeiende populatie oudere patienten enorm hoog is. Een falende initiele therapie bij deze groep lijkt een hogere mortaliteit te hebben. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze patienten mogelijk beter af zijn met een primaire amputatie.

De 30 dagen en 1-jaars mortaliteit na primaire en secundaire amputatie bij patienten van 70 - 79 jaar en ouder dan 80 jaar.