Baxter Bioscience


Wanneer de gezondheid van miljoenen mensen afhangt van wat jij dagelijks doet, dan is iedere dag een belangrijke dag. Baxter producten zijn essentieel voor de gezondheidszorg werelwijd. Sinds 1931 dragen wij eraan bij geneeskunde vorm te geven zoals we die vandaag kennen, met doorbraken in steriele infuusoplossingen, nierdialyse en nog veel meer.

Geïnspireerd door onze missie om levens te redden, beginnen we een nieuw hoofdstuk als bedrijf gefocused op medische producten. Wij blijven ons richten op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en deze toegangelijk maken voor patiënten en zorgverleners.

Website Baxter