A.E.C.J.M. Struijs


Voorzitter S13

Franciscus Gasthuis
Chirurgie
Rotterdam
Nederland


Voorzitter van de volgende sessies(s):

  • S13 Wat ons bindt: multicentrische en multidisciplinaire aspecten van de longchirurgie.

Klik hier voor het Programma